Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 22:33

Karta DSZ #DNS1/2021
Dodávka zemného plynu

Informacje

ID zamówienia
15560
Nazwa zamówienia
Dodávka zemného plynu
Numer zamówienia
DNS1/2021
Numer ogłoszenia BZP
53575 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 213-561136
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 165 272,64 EUR
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejné obstarávanie sa vyhlasuje za účelom zriadenia DNS, v ktorom budú vyhlasované zákazky na dodávky zemného plynu počas najbližších 4 rokov. Dynamický nákupný systém predstavuje nástroj zadávania zákaziek, do ktorého budú môcť dodávatelia kedykoľvek podávať žiadosť o zaradenie, a ktorou preukážu splnenie podmienok budú sa kvalifikovať. Zriadenie dynamického nákupného systému umožní Mestskému hospodárstvu a správe lesov, m.r.o., Trenčín operatívne vyhlasovať zákazky na dodávky plynu v akýchkoľvek hodnotách bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní (v zriadenom DNS bude možné vyhlásiť aj zákazky v hodnote 100.000 €, keď ceny klesnú aj v hodnote aktuálnych cien).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
01.12.2021 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Adres
Soblahovská 65
Trenčín
912 50, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9197

Dokumenty