Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 06:40

Karta zamówienia #35690/2021
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE

Informacje

ID zamówienia
15579
Nazwa zamówienia
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
Numer zamówienia
35690/2021
Numer ogłoszenia BZP
54702 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
856 992,30 EUR
Główny CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Uzupełniające CPV
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45321000-3 - Izolacja cieplna
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421132-8 - Instalowanie okien
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
31216200-5 - Przewodniki piorunochronowe
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK023 - Nitriansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budov základnej školy v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy:
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
- zateplenie strechy
- výmena otvorových výplní
- výmena radiátorov a rozvodov ústredného kúrenia
SO 02 VEDĽAJŠIA BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
- zateplenie strechy
- výmena otvorových výplní
- rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektroinštalácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
15.12.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Tlmače
Adres
Mestský úrad, Námestie odborárov 10
Tlmače
935 21, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904993839
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355

Dokumenty