Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:54

Karta DSZ #2021-5,6
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá

Informacje

ID zamówienia
15648
Nazwa zamówienia
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá
Numer zamówienia
2021-5,6
Numer ogłoszenia EU
2021/S 220-576635
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 200 000,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Uzupełniające CPV
34312000-7 - Części silników
34320000-6 - Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników
34321000-3 - Osie i przekładnie
34322000-0 - Hamulce i części hamulców
34324000-4 - Koła, części i akcesoria
34325000-1 - Tłumiki i rury wydechowe
34326100-9 - Sprzęgła i podobne elementy
34327000-5 - Kierownice, kolumny i skrzynki
34913000-0 - Różne części zapasowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie náhradných dielov na nadstavby a podvozky nákladných motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa ustanovení § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
09.12.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
20.01.2025 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Oferty