Status: Zakończona

Czas serwera: 21.01.2022 04:09

Karta zamówienia #MT.481.38.2021
Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy 2022

Informacje

ID zamówienia
15958
Nazwa zamówienia
Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy 2022
Numer zamówienia
MT.481.38.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00276769/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.12.2021 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.12.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty