Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 04:43

Karta DSZ #MAR 50/2021
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv

Informacje

ID zamówienia
16031
Nazwa zamówienia
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv
Numer zamówienia
MAR 50/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
50 000,00 EUR
Główny CPV
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Uzupełniające CPV
18222000-1 - Ubiory jednoczęściowe
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18412000-0 - Odzież sportowa
18222100-2 - Zestawy ubraniowe
18420000-9 - Dodatki odzieżowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18800000-7 - Obuwie
18830000-6 - Obuwie ochronne
18820000-3 - Obuwie sportowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH
2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov tovarov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Podmienky dodania:
1. Cena prepravy je súčasťou ceny tovaru,
2. Podmienky dodania: do 14 pracovných dní od vystavenia a odoslania objednávky.

Trvanie DNS: 24 mesiacov,
Zmluva: Objednávky s VOP

Komentarz

Plnenie na základe objednávky s VOP

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.12.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2024 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv

Status
Zakończona
Główny CPV
18222000-1 - Ubiory jednoczęściowe
Uzupełniające CPV
18222100-2 - Zestawy ubraniowe
18420000-9 - Dodatki odzieżowe
18800000-7 - Obuwie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv

Status
Zakończona
Główny CPV
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Uzupełniające CPV
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18412000-0 - Odzież sportowa
18830000-6 - Obuwie ochronne
18820000-3 - Obuwie sportowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Oferty