Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:42

Karta zamówienia #OCOZ RUK 1228/2021-005
„Nákup konferenčných stoličiek“

To zamówienie jest częścią DSZ #OCOZ RUK 1228/2021 Nábytok pre UK - 2021

Informacje

ID zamówienia
16097
Nazwa zamówienia
„Nákup konferenčných stoličiek“
Numer zamówienia
OCOZ RUK 1228/2021-005
Numer ogłoszenia BZP
18994 – MUT
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 444,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie 50 ks konferenčných stoličiek.
Bližšia špecifikácia je v prílohe č. 1 výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.12.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty