Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:17

Karta zamówienia #VO-2018-01
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.

Informacje

ID zamówienia
1622
Nazwa zamówienia
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.
Numer zamówienia
VO-2018-01
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
152 431,20 EUR
Główny CPV
42600000-2 - Obrabiarki
Uzupełniające CPV
43812000-8 - Piły
42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne
51530000-6 - Usługi instalowania obrabiarek
51540000-9 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka novej inovatívnej technológie - horizontálna pásová píla s príslušenstvom a odsávacím zariadením.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ALLETTE s. r. o.
Adres
Klincová 37
Bratislava
821 08, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Denisa Krátka
allettesro@gmail.com
+421 911828741

Dokumenty