Status: Zakończona

Czas serwera: 02.03.2024 17:01

Karta zamówienia #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 17

Informacje

ID zamówienia
16725
Nazwa zamówienia
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 17
Numer zamówienia
07731/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
48 960,00 EUR
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa / BA08-3 - Stałe / na báze chloridu horečnatého
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v „Big bag“ o hmotnosti 1 tona (Big bag), s účinnosťou rozmrazovania – 34 oC a menej v množstve 144 ton, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesto určenia, ktorým je stredisko Polkanová Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných v prílohách č. 1 až 3 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.01.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.01.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty