Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 06:32

Karta DSZ #DNS 5/2021
Pneumatiky, protektory, disky

Informacje

ID zamówienia
16768
Nazwa zamówienia
Pneumatiky, protektory, disky
Numer zamówienia
DNS 5/2021
Numer ogłoszenia BZP
00016-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 255-676383
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 985 105,18 EUR
Główny CPV
34913200-2 - Opony regenerowane
Uzupełniające CPV
19513100-6 - Tkaniny z kordu oponowego
34351100-3 - Opony do pojazdów silnikowych
34352100-0 - Opony do pojazdów ciężarowych
34352200-1 - Opony do autobusów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka pneumatík, protektorov a diskov pre vozidlá MHD, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 349, 195, 343 (pneumatiky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.01.2022 12:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.01.2026 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Oferty