Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 00:46

Karta DSZ #SE-VO2-2022/002225
Alternatívny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS

Informacje

ID zamówienia
16781
Nazwa zamówienia
Alternatívny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/002225
Numer ogłoszenia BZP
č. 029/2022 pod zn. 07938-MUT zo dňa 31. 1. 2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 020-046311 zo dňa 28.01.2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
540 000,00 EUR
Główny CPV
30125100-2 - Wkłady barwiące
Uzupełniające CPV
30192113-6 - Wkłady drukujące
30237310-5 - Matryce z czcionką do drukarek
30192300-4 - Taśmy barwiące
30192310-7 - Taśmy barwiące do maszyn do pisania
30192320-0 - Taśmy do drukarek
30192340-6 - Taśmy do faksów
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 - Toner do fotokopiarek
30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30124100-5 - Fusery
30124120-1 - Wycieraczki do fusera
30124130-4 - Lampy do fusera
30124140-7 - Podkładki czyszczące do fusera
30124200-6 - Zestawy do fusera
30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
30199760-5 - Etykiety
30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým alternatívneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. alternatívnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových
pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení.
Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb alternatívneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
09.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
09.03.2022 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
01.05.2025 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Oferty