Status: Trwająca

Czas serwera: 19.05.2024 14:19

Karta DSZ #DNS 02/2022/VM
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Informacje

ID zamówienia
16932
Nazwa zamówienia
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Numer zamówienia
DNS 02/2022/VM
Numer ogłoszenia EU
2022/S 015-032514
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 890 429,02 EUR
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Nitra, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DN

Komentarz

V zriadenom DNS budú môcť nakupovať tieto subjekty: Mesto NR, Základné školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Základné umelecké školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Materské školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, CVČ Domino zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb zriadená mestom Nitra na území mesta Nitra a organizácia zriadená mestom Nitra - Službyt Nitra.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
21.02.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
21.02.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
22.02.2024 17:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Nitra
Adres
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Oferty