Status: Zakończona

Czas serwera: 28.01.2022 09:07

Karta zamówienia #253/21
Souvislé propracování tramvajových tratí - 2022

Informacje

ID zamówienia
16962
Nazwa zamówienia
Souvislé propracování tramvajových tratí - 2022
Numer zamówienia
253/21
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Souvislé propracování tramvajových tratí - 2022

Specyfikacja warunków zamówienia

Souvislé propracování tramvajových tratí - 2022

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
25.01.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty