Status: Trwająca

Czas serwera: 22.09.2023 23:42

Karta zamówienia #OCOZ RUK 4850/2021_02
„Kyselina mravčia pre LC-MS, 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE“

Informacje

ID zamówienia
17107
Nazwa zamówienia
„Kyselina mravčia pre LC-MS, 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE“
Numer zamówienia
OCOZ RUK 4850/2021_02
Numer ogłoszenia BZP
42457 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
238,21 EUR
Główny CPV
24323200-6 - Kwasy karboksylowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie chemikálií podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
01.02.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Patrícia Blažeková
patricia.blazekova@rec.uniba.sk
+421 290109670
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty