Status: Trwająca

Czas serwera: 29.11.2023 02:56

Karta DSZ #002/2021
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Informacje

ID zamówienia
14299
Nazwa zamówienia
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Numer zamówienia
002/2021
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 212 529,94 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie chemikálií a príslušného spotrebného materiálu požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky,
farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
30.09.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
08.03.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty