Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 04:17

Karta zamówienia #NN.270.5.2022
Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda

Informacje

ID zamówienia
17300
Nazwa zamówienia
Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda
Numer zamówienia
NN.270.5.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00038812/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Uzupełniające CPV
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
90711300-7 - Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży budowlanej
90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
15.02.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.02.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty