Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 04:27

Karta zamówienia #NN.270.6.2022
Dostawa sprzętu do pomiaru GPS wraz z oprogramowaniem

Informacje

ID zamówienia
17397
Nazwa zamówienia
Dostawa sprzętu do pomiaru GPS wraz z oprogramowaniem
Numer zamówienia
NN.270.6.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 130,00 PLN
Główny CPV
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
Uzupełniające CPV
38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
08.02.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.02.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty