Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 02:55

Karta zamówienia #004575/2022-MIB-129/2
Licencie pre firewally Palo Alto-3220 a Palo Alto-220

Informacje

ID zamówienia
17582
Nazwa zamówienia
Licencie pre firewally Palo Alto-3220 a Palo Alto-220
Kategoria DSZ
Kategória č. 6 - Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam
Numer zamówienia
004575/2022-MIB-129/2
Numer ogłoszenia BZP
34347-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 893,53 EUR
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie licencií pre 2 firewally Palo Alto-3220 a 2 firewally Palo Alto-220 vo vlastníctve verejného obstarávateľa na obdobie od 20.3.2022 do 19.3.2024. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2022 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.02.2022 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Dokumenty