Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 15:41

Karta DSZ #MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie

Informacje

ID zamówienia
17685
Nazwa zamówienia
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie
Numer zamówienia
MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL
Numer ogłoszenia BZP
63/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 045-113999
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 108 595,00 EUR
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Uzupełniające CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje tento centrálny dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS"), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa a jeho rozpočtových organizácií, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu počas najbližších 5 rokov (t.j. s obdobím dodania elektriny / plynu najneskôr do 31.12.2026). Plnenia na základe zmlúv uzatvorených ako výsledok tohto DNS budú realizované v meste Trenčín.
DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Dodávky elektriny
2. Dodávky plynu

Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek zadávaných v zriadenom DNS s dodaním komodity najneskôr do 31.12.2026 je max. 14 108 595,00 € bez DPH. Verejný obstarávateľ uvedenú cenu určil na základe predpokladaných maximálnych odberov zemného plynu a elektrickej energie jednotlivých odberateľov (príspevkové a rozpočtové organizácie), ktoré prenásobil aktuálne známymi cenami na trhu a predikovanými cenami pre roky 2025 a 2026 a zahŕňa aj regulované poplatky týkajúce sa distribúcie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.03.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
30.03.2022 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení DNS
Nieograniczone

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 911889974
Inne kontakty
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4695

Dokumenty

Dodávka elektriny

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Dodávka zemného plynu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny

Oferty