Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 20:10

Karta zamówienia #2/3267/DNS/2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, lesná škôlka Pusté Hrabovo pre rok 2022 – výzva č. 2/3267/DNS/2022

Informacje

ID zamówienia
17956
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, lesná škôlka Pusté Hrabovo pre rok 2022 – výzva č. 2/3267/DNS/2022
Numer zamówienia
2/3267/DNS/2022
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 956,45 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, Lesná škôlka Kraje

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
01.03.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty