Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 16:02

Karta DSZ #2022/UNB/03 - 063/DNS/OVO/04/22Ja
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie

Informacje

ID zamówienia
18447
Nazwa zamówienia
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie
Numer zamówienia
2022/UNB/03 - 063/DNS/OVO/04/22Ja
Numer ogłoszenia EU
2022/S 050-127341
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
370 960,56 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33121500-9 - Elektrokardiogram
33123230-9 - Kardiografy
33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
33192000-2 - Meble medyczne
33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego
33192120-9 - Łóżka szpitalne
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
33195000-3 - System monitorowania pacjentów
33195200-5 - Centralna jednostka monitorująca
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
33111200-3 - Rentgenowskie stacje robocze
33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
33182100-0 - Defibrylatory
33186200-9 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
31521000-4 - Lampy
31519000-7 - Lampy żarowe i neonowe
33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji
33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
33192200-4 - Stoły medyczne
39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki
39224330-0 - Wiadra
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie zdravotníckeho vybavenia (najmä skupiny CPV kódu 331), ktoré je potrebné pre vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM. Predmetom jednotlivých zákaziek bude dodanie a montáž zdravotníckeho vybavenia, ktoré je na trhu bežne dostupné. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 331 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov, všetky uplatniteľné CPV kódy sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.04.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.10.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Juraj Tkáč
juro.tkac@gmail.com
+421 949096444
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000

Dokumenty

Oferty