Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 08:44

Karta zamówienia #6/2022
Zvýšenie kapacity triedeného zberu, zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Prešov

Wiadomości