Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 15:03

Karta zamówienia #6/2022
Zvýšenie kapacity triedeného zberu, zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Prešov

Informacje

ID zamówienia
18529
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kapacity triedeného zberu, zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Prešov
Numer zamówienia
6/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 066-173781
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
602 309,99 EUR
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je "Zvýšenie kapacity triedeného zberu, zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Prešov".
Predmet zákazky je rozdelený na časti (3 logické celky):
1. Zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný komunálny a kuchynský odpad
2. Umývacie vozidlo nádob a kontajnerov
3. Kýblik- vedierko.
Podrobná špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.05.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Technické služby mesta Prešov a.s.
Adres
Bajkalská 33
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7256

Dokumenty

Zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný komunálny a kuchynský odpad

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
300 433,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Umývacie vozidlo nádob a kontajnerov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
206 223,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
34114000-9 - Pojazdy specjalne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kýblik- vedierko

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
95 653,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Uzupełniające CPV
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy