Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:52

Karta zamówienia #002/2021-004
„Rôzne chemikálie a spotrebný materiál 04“

Informacje

ID zamówienia
18644
Nazwa zamówienia
„Rôzne chemikálie a spotrebný materiál 04“
Numer zamówienia
002/2021-004
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 320,20 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
33192500-7 - Probówki
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24311410-4 - Kwasy nieorganiczne
24326000-5 - Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24326200-7 - Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
42955000-5 - Części maszyn filtrujących
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemikálií a spotrebného materiálu .
Podrobná špecifikácia je v prílohách č. 1_1, 1_2, 1_3, 1_4, 1_5, 1_6 výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.03.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Patrícia Blažeková
patricia.blazekova@rec.uniba.sk
+421 290109670
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty