Status: Zakończona

Czas serwera: 26.06.2022 03:28

Karta zamówienia #20/02/2022
Aktualizacja bilansu gospodarki wodno- ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich zagospodarowania na terenie kompleksu wojskowego K-6030 w Łasku

Informacje

ID zamówienia
18720
Nazwa zamówienia
Aktualizacja bilansu gospodarki wodno- ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich zagospodarowania na terenie kompleksu wojskowego K-6030 w Łasku
Numer zamówienia
20/02/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00087541/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Uzupełniające CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.04.2022 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.04.2022 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AMW Invest Sp. z o. o.
Adres
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
02-001, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Małgorzata Rybak
m.rybak@amwinvest.pl
+48 223552990
Link do profilu zamawiającego
https://bip.amw.com.pl/pl

Dokumenty