Status: Zakończona

Czas serwera: 20.05.2024 10:17

Karta zamówienia #ZG.270.13.2022
Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich - Działania ochronne w rezerwatach na terenie Nadleśnictwa Tuchola w latach 2022-2024

Informacje

ID zamówienia
18896
Nazwa zamówienia
Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich - Działania ochronne w rezerwatach na terenie Nadleśnictwa Tuchola w latach 2022-2024
Numer zamówienia
ZG.270.13.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 055-142769
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, których celem są działania ochronne w rezerwatach zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Tuchola, w latach 2022-2024.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
14.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.04.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 605031750
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty