Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:20

Karta zamówienia #ZG.270.14.2022
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji edukacji przyrodniczo- leśnej przez Nadleśnictwo Woziwoda

Informacje

ID zamówienia
18964
Nazwa zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji edukacji przyrodniczo- leśnej przez Nadleśnictwo Woziwoda
Numer zamówienia
ZG.270.14.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.03.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 605031750
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty