Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:57

Karta zamówienia #0205/2018
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Informacje

ID zamówienia
1936
Nazwa zamówienia
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park
Numer zamówienia
0205/2018
Numer ogłoszenia BZP
12454 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
415 606,98 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0323 - Okres Brezno
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2018 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.12.2018 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Brezno
Adres
Námestie M. R. Štefánika 1
Brezno
97701, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ivana Ichnatoliová
info@ippc.sk
+421 907573271
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782

Dokumenty