Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:32

Karta zamówienia #0305/2018
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

Informacje

ID zamówienia
1937
Nazwa zamówienia
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno
Numer zamówienia
0305/2018
Numer ogłoszenia BZP
12453 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
706 309,32 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0323 - Okres Brezno
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2018 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.12.2018 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Brezno
Adres
Námestie M. R. Štefánika 1
Brezno
97701, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ivana Ichnatoliová
info@ippc.sk
+421 907573271
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782

Dokumenty

Lokalita 1 - vnútroblok ulíc ČSA a Malinovského

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
313 636,91 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Lokalita 2 - vnútroblok ŠLN

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
252 912,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Lokalita 3 - vnútroblok Mazorníkovo - 9. mája

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
139 759,91 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy