Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:23

Karta zamówienia #002/2021-008
Laboratórne sklo a materiál na vedu-08

Informacje

ID zamówienia
19878
Nazwa zamówienia
Laboratórne sklo a materiál na vedu-08
Numer zamówienia
002/2021-008
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
943,50 EUR
Główny CPV
24311460-9 - Ditlenek krzemu
Uzupełniające CPV
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33791000-1 - Higieniczne wyroby szklane
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho skla a materiálu na vedu uvedené v prílohe č.1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.04.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty