Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 23:45

Karta zamówienia #002/2021-011
Laboratórny spotrebný materiál - 11

Informacje

ID zamówienia
20454
Nazwa zamówienia
Laboratórny spotrebný materiál - 11
Numer zamówienia
002/2021-011
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
790,00 EUR
Główny CPV
38437100-8 - Pipety
Uzupełniające CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Laboratórny spotrebný materiál - plastové výrobky
2. Laboratórny spotrebný materiál - pipety, vatové tampóny
3. Laboratórny spotrebný materiál – laboratórne sklo
4. Laboratórny spotrebný materiál - mikropipety

Bližšia špecifikácia je uvedená vo výzve na predloženie ponuky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.04.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty