Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:10

Karta zamówienia #002/2021-012
Rôzne chemikálie a spotrebný materiál -12

Informacje

ID zamówienia
21404
Nazwa zamówienia
Rôzne chemikálie a spotrebný materiál -12
Numer zamówienia
002/2021-012
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 427,51 EUR
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
33192500-7 - Probówki
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24311410-4 - Kwasy nieorganiczne
24326000-5 - Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24326200-7 - Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemikálií a spotrebného materiálu v zmysle príloh 1_1 až 1_4

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.05.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty