Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 06:16

Karta zamówienia #002/2021-016
Skúmavky S-Monovette Serum Gel 7,5 ml- 17

Informacje

ID zamówienia
22006
Nazwa zamówienia
Skúmavky S-Monovette Serum Gel 7,5 ml- 17
Numer zamówienia
002/2021-016
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
122,48 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie skúmaviek S – Monovette Serum Gel 7,5 ml.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.05.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty