Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:08

Karta zamówienia #002/2021-018
Legionella EIA - 19

Informacje

ID zamówienia
22192
Nazwa zamówienia
Legionella EIA - 19
Numer zamówienia
002/2021-018
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
448,33 EUR
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie súpravy Binax Legionella Urinary Antigen EIA. Jedná sa o enzýmový imunotest (EIA) určený na kvalitatívne zistenie prítomnosti antigénu Legionella pneumophila séroskupiny 1 v moči pacientov. Poskytuje presnú identifikáciu legionárskej choroby spôsobenej Legionella pnumophila séroskupiny 1 v štandardnom 96-jamkovom formáte EIA

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
11.05.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty