Status: Zakończona

Czas serwera: 27.09.2023 18:12

Karta zamówienia #SPU-CH-3-025
Chemický materiál pre FAPZ 27.4.22

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
22247
Nazwa zamówienia
Chemický materiál pre FAPZ 27.4.22
Numer zamówienia
SPU-CH-3-025
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Formaldehyd 10% - 5L, Etylalkohol 70% - 5L, Xylén - 3L, Parafín tuhý šupinkový 56-58 C – 1kg, Paraplast - 1kg, Etylalhokol absolútny 99,8% -5L

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2022 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
13.05.2022 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Marián Kocan
marian.kocan@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty