Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 18:05

Karta DSZ #MAGS OVO 52704/2022
Nákup potravín, nápojov a príbuzných produktov

Informacje

ID zamówienia
22499
Nazwa zamówienia
Nákup potravín, nápojov a príbuzných produktov
Numer zamówienia
MAGS OVO 52704/2022
Numer ogłoszenia BZP
28922-MUT z 09.06.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 109-307141
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
500 000,00 EUR
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Uzupełniające CPV
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú potraviny, nápoje a príbuzné produkty.

Tovary ako ovocie, zelenina a pod. bez potreby hygienického balenia, resp. potraviny s hygienickým balením. Tovary určené na okamžitú konzumáciu s minimálnou trvanlivosťou ako bagety, chlebíčky, kanapky, sladké resp. slané pekárenské výrobky a pod., resp. tovary s dlhodobou trvanlivosťou ako keksy, cukríky, káva a pod., podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách CPV kódov: 150 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, 151 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152 - Spracované a konzervované ryby, 153 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 154 - Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, 155 - Mliečne výrobky, 156 - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, 157 - Krmivo pre zvieratá, 158 - Rôzne potravinárske výrobky, 159 - Nápoje, tabak a príbuzné produkty a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta určenia v rámci mesta Bratislavy, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania, po vyložení tovaru - odstránenie a ekologická likvidácia nadbytočných ochranných, obalových materiálov použitých pri preprave (fólie, papierové a kartónové obaly, bublinkové a vzduchom plnené fólie, prepravky, palety a iné) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

Balenie a preprava musia byť vykonávané v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a hygienických noriem SR, Potravinovým kódexom a s ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie týkajúcich sa nakupovaných tovarov, pričom norma sa vzťahuje aj na kvalitu dodávaných tovarov, ako aj dátumu spotreby.

Všetky podrobnosti k obstarávaniu tovarov budú uvedené v súťažných podkladoch pre konkrétne výzvy na predloženie ponuky v rámci zriadeného DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí (dodatočná po zriadení DNS)
18.07.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Dokumenty

Oferty