Status: Zakończona

Czas serwera: 09.12.2023 20:36

Karta zamówienia #MAGS OVO 52704/2022-002
Výzva č. 2 - Mäsité a vegetariánske bagety

Informacje

ID zamówienia
40812
Nazwa zamówienia
Výzva č. 2 - Mäsité a vegetariánske bagety
Numer zamówienia
MAGS OVO 52704/2022-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom výzvy č. 2 je kúpa a dodanie 2 typov bagiet (mäsité a vegetariánske) nevyhnutných pre zabezpečenie občerstvenia občanom z Ukrajiny nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava, ktorí hľadajú na Slovensku kvôli vojne bezpečie, prípadne Slovenskom tranzitne prechádzajú.

Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty