Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:12

Karta zamówienia #BZP.271.7.2022
„Koszenie terenów zielonych oraz pielęgnacja żywopłotów na terenie Gminy Andrychów w roku 2022”

Informacje

ID zamówienia
22556
Nazwa zamówienia
„Koszenie terenów zielonych oraz pielęgnacja żywopłotów na terenie Gminy Andrychów w roku 2022”
Numer zamówienia
BZP.271.7.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00144716/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
Uzupełniające CPV
77342000-9 - Przycinanie żywopłotów
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
12.05.2022 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.05.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Andrychów
Adres
Rynek 15
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Joanna Koczur
+48 338429952
Link do profilu zamawiającego
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty