Status: Trwająca

Czas serwera: 17.06.2024 07:10

Karta zamówienia #2022/UNB/02-001
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Nábytok na mieru

Informacje

ID zamówienia
22724
Nazwa zamówienia
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Nábytok na mieru
Numer zamówienia
2022/UNB/02-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
59 931,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39151100-6 - Stojaki
39151000-5 - Meble różne
39130000-2 - Meble biurowe
39132100-7 - Szafy na akta
39134000-0 - Meble komputerowe
39136000-4 - Wieszaki na odzież
39143122-7 - Komody
39143200-8 - Meble do jadalni
39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni
39131000-9 - Regały biurowe
44411300-7 - Umywalki
45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli
45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a montáž nábytku na mieru vrátane zamerania priestorov, výroby, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, vrátane zabezpečenia záručného servisu a dopravy na miesto určenia do priestorov Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.
Nábytok na mieru tvoria vešiakové steny, regály, regálové stolíky, vstavané skrine, nikové skrine, pracovné stoly, mobilné kontajnery, skrinky s dvierkami, jedálenské stoly, kuchynské linky, skladové regály, liekové skrine, policové skrine, pracovné zostavy, skrinkové zostavy, šatníkové skrine, skrine na materiál, policové skrine, police.
Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Bc. Kristína Blažíčková
kristina.blazickova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty