Status: Anulowana

Czas serwera: 17.06.2024 05:25

Karta zamówienia #2022/UNB/02-002
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Kusový nábytok

Informacje

ID zamówienia
22726
Nazwa zamówienia
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Kusový nábytok
Numer zamówienia
2022/UNB/02-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 780,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39112000-0 - Krzesła
39113100-8 - Fotele
39130000-2 - Meble biurowe
39143200-8 - Meble do jadalni
38622000-1 - Lustra
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a montáž kusového nábytku vrátane dopravy na miesto určenia, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, zabezpečenia záručného servisu a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin. Kusový nábytok tvoria kancelárske stoličky, jedálenské stoličky a zrkadlá. Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.05.2022 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Diana Ďubáková
diana.dubakova@unm.sk
+421 434203425

Dokumenty