Status: Anulowana

Czas serwera: 17.06.2024 06:51

Karta zamówienia #2022/UNB/02-003
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Pojazdné vozíky na použité prádlo nožné otváranie

Informacje

ID zamówienia
22727
Nazwa zamówienia
Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – Nábytok a súvisiace vybavenie: Pojazdné vozíky na použité prádlo nožné otváranie
Numer zamówienia
2022/UNB/02-003
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 937,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39200000-4 - Wyposażenie domowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a montáž pojazdných vozíkov na použité prádlo s nožným otváraním vrátane dopravy na miesto určenia, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, zabezpečenia záručného servisu a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.05.2022 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Simona Calíková
simona.calikova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty