Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:25

Karta zamówienia #002/2021-019
Nákup striekačiek - 24

Informacje

ID zamówienia
22826
Nazwa zamówienia
Nákup striekačiek - 24
Numer zamówienia
002/2021-019
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
439,29 EUR
Główny CPV
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie striekačiek napr. Hamilton.
Sklenené striekačky sa používajú na presné odmeriavanie malých objemov vodných roztokov, roztokov organických rozpúšťadiel ako aj viskóznych roztokov. Majú delenú stupnicu.

Striekačky napr. Hamilton majú kovový piest s presne vyrobeným koncom piestu z PTFE, čo zabezpečuje dokonalé tesnenie bez pretekania odmeriavanej kvapaliny.
S výnimkou striekačky 87919 (objem 5 ml) sú ostatné striekačky série 1700 plynotesné.
Všetky striekačky majú fixne pripevnenú nevymeniteľnú ihlu (Termination CN alebo LTN) s rovným zakončením (Point style 3).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.05.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty