Status: Anulowana

Czas serwera: 29.09.2023 16:08

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004009
Dodávka dokumentačnej fototechniky

Informacje

ID zamówienia
23067
Nazwa zamówienia
Dodávka dokumentačnej fototechniky
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004009
Numer ogłoszenia BZP
36937 - MUT 219/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 204-495677
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 500,00 EUR
Główny CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú digitálne bezzrkadlovky a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1 dokumentu Súťažné podklady miesto dodania: definované v prílohe č. 1 dokumentu Súťažné podklady.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2022 08:30:00
Planowane otwarcie ofert
13.07.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty