Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 02:00

Karta DSZ #SE-VO1-2022/001815
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS

Informacje

ID zamówienia
18656
Nazwa zamówienia
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815
Numer ogłoszenia BZP
36937 - MUT 219/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 204-495677
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
18 180 020,00 EUR
Główny CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
32324000-0 - Telewizje
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333200-8 - Kamery wideo
32323000-3 - Monitory wideo
32341000-5 - Mikrofony
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
32342100-3 - Słuchawki
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32582000-6 - Nośniki danych
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
38651600-9 - Kamery cyfrowe
38652120-7 - Projektory wideo
38653100-8 - Lampy błyskowe
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48930000-6 - Pakiety oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
48820000-2 - Serwery
51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
51600000-8 - Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu audio, video, foto a zobrazovacích zariadení, súvisiacej techniky a systémov, príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 322, 323, 386, 302. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Presun dynamického nákupného systému
30.04.2022 23:59:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.11.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428615

Dokumenty

Oferty