Status: Zakończona

Czas serwera: 01.10.2022 06:10

Karta zamówienia #001
Požiarne schody

Informacje

ID zamówienia
23543
Nazwa zamówienia
Požiarne schody
Numer zamówienia
001
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
42 930,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane / stavebné práce - vybudovanie protipožiarneho oceľového schodiska z vonkajšej strany plášťa budovy školy
Uzupełniające CPV
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem / AA11-1 - Stal / nové vnútorné oceľové schodisko z 3.NP na 4.NP vrátane osadenia hliníkových požiarnych dvier so samozatváračom a anitipanikovým madlom
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji / AA11-1 - Stal / oceľové schodisko vyrobené podľa stavebnej dokumentácie na mieru
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Nové vnútorné oceľové schodisko z 3.NP na 4.NP, ktorého medzipodesta je navrhnutá v úrovni podesty nového vonkajšieho požiarneho schodiska na kóte +8,419. Nové vonkajšie požiarne schodisko pôdorysných rozmerov 2,55m x 5,56m vyústi na terén za budovou školy na kóte -0,221m. Požiarne schodisko je navrhnuté oceľové dvojramenné, osadené pozdĺž fasádnej steny vnútorného schodiskového priestoru. V obvodovej stene na 3.NP sa v mieste vstupu na podestu požiarneho schodiska osadia hliníkové požiarne dvere so samozatváračom a antipanikovým madlom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 k Výzve Krycí list rozpočtu, v Prílohe č. 3 k Výzve Návrh zmluvy o dielo a v Prílohe č. 5 k Výzve Projektová dokumentácia. Bližšie informácie na e-mailovej adrese: krissakovabb@gmail.com

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Spojená škola (Banská Bystrica)
Adres
Školská 7
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Žuffa
ss.riaditel@gmail.com
+421 903807486

Dokumenty