Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:27

Karta zamówienia #002/2021-024
„Laboratórna pipeta“-23

Informacje

ID zamówienia
23705
Nazwa zamówienia
„Laboratórna pipeta“-23
Numer zamówienia
002/2021-024
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
823,75 EUR
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, konkrétne pipetovanie v rámci citlivých metodík ako ELISA, enzýmové kinetiky, PCR, kvantitatívna PCR, ktoré vyžadujú vysokú presnosť pipetovania. Zároveň je nutné zabezpečiť pravidelný záručný a pozáručný servis vrátane kalibrácie mikropipiet.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.05.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty