Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:56

Karta zamówienia #002/2021-025
"Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál“ -26

Informacje

ID zamówienia
24228
Nazwa zamówienia
"Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál“ -26
Numer zamówienia
002/2021-025
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
430,29 EUR
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Jedná sa o dodanie rôznych chemikálií na používanie pri praktickej výučbe a v laboratóriu ústavu
2. Jedná sa o dodanie OXI testov. Diagnostiká sa používajú na praktických cvičeniach pre študentov na určenie dôkazu cytochromoxidázy OXI test.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty