Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:49

Karta zamówienia #002/2021-028
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulovú biológiu“ -27

Informacje

ID zamówienia
24484
Nazwa zamówienia
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulovú biológiu“ -27
Numer zamówienia
002/2021-028
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 848,15 EUR
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Chemikálie a spotrebný materiál pre potreby projektu na výskumné účely.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.06.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty