Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:42

Karta DSZ #DNS PL 7/2022
Čistenie a nátery trakčných stožiarov

Informacje

ID zamówienia
24524
Nazwa zamówienia
Čistenie a nátery trakčných stožiarov
Numer zamówienia
DNS PL 7/2022
Numer ogłoszenia BZP
28271-WYP
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
1 000 000,00 EUR
Główny CPV
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
Uzupełniające CPV
45442180-2 - Powtórne malowanie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v prenájme DPB, a. s.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
30.06.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2026 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Oferty