Status: Zakończona

Czas serwera: 06.10.2022 20:24

Karta zamówienia #EZ/14/DIN/2022
Dostarczenie i montaż zestawu pomiarowego parametrów meteorologicznych dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochron

Wiadomości