Status: Zakończona

Czas serwera: 03.06.2023 16:09

Karta zamówienia #EZ/14/DIN/2022
Dostarczenie i montaż zestawu pomiarowego parametrów meteorologicznych dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochron

Informacje

ID zamówienia
24529
Nazwa zamówienia
Dostarczenie i montaż zestawu pomiarowego parametrów meteorologicznych dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochron
Numer zamówienia
EZ/14/DIN/2022
Rodzaj procedury
Zamówienia sektorowe
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie na dostawy i usługi
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
38127000-1 - Stacje pogodowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL22 - Slaskie
Specyfikacja warunków zamówienia

Zaproszenie do składania ofert dostępne jest pod adresem https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/176

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
22.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.06.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres
Korfantego 38
Katowice
40-161, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Dorota Jabłońska
djablonska@gtl.com.pl
+48 323927143